Produksjonsleder

Jobs at CodFarmers : Produksjonsleder in Trondheim, Norway - AquacultureTalent

Beskrivelse av arbeidsgiver

CodFarmers AS er et selskap etablert i Norge hvor det Danske konsernet Sirena Group er største eier, Sirena er en ledende markedsaktør med fabrikker og kontorer i UK, Nederland, Danmark, USA, Kina, Canada, Russland og Tyskland.

Beskrivelse av arbeidsgiver

CodFarmers AS er et selskap etablert i Norge hvor det Danske konsernet Sirena Group er største eier, Sirena er en ledende markedsaktør med fabrikker og kontorer i UK, Nederland, Danmark, USA, Kina, Canada, Russland og Tyskland. Basert på store fremskritt i genetikken i kombinasjon med ett godt marked er selskapet i ferd med å gjøre en industriell satsning på oppdrett av Torsk. Selskapets visjon er å bli en ledende aktør for oppdrett av torsk der vi tar del i hele verdikjeden frem til tallerken,  målsetning er å oppnå en produksjonskapasitet på 30 000 Tonn i 2024.

Vi søker nå etter Produksjonsleder til CodFarmers AS i Trondheim.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging, organisering, optimalisering og gjennomføring av produksjon.

 • Gjennomføre produksjon etter bedriftens HMS og kvalitetsstandarder
 • Ansvar for oppfølging og kontroll av anleggene iht. NYTEK, med regelmessige besøk ute på? lokalitetene med henblikk på? IK-Akva
 • Hovedansvaret for rapportering gjennom våre systemer
 • Ansvar og koordinator for innleide Servicebåter
 • Utvikle gode beredskapsplaner iht. IK-Akva og HMS
 • Planlegging av arbeidsoppgaver på dag, uke, måned og årsbasis sammen med driftsledere, stab og daglig leder
 • Deltakelse i utarbeidelsen av produksjonsplaner og budsjett
 • Følge opp målsettinger i forhold til oppsatte produksjonsplaner
 • Sikre at daglige, ukentlige, månedlige og årlige arbeidsoppgaver blir ivaretatt og dokumentert i henhold til plan og tidsfrister, herunder løpende oppdaterte journaler og systemer
 • Organisering, disponering og opplæring av menneskelige ressurser
 • Utvikling av medarbeiderkompetanse
 • Koordinering av interne og eksterne ressurser/leverandører for å sikre at arbeidsoppgaver blir utført på en tilfredsstillende og optimal måte i henhold til plan og tidsfrister
 • Utarbeidelse av fôring- og driftsstrategier sammen med støttefunksjoner og daglig leder
 • Kollektivt ansvar utover egen stilling der det er behov for oppfølging og ekstrainnsats

Main requirements

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra produksjonsledelse fra Havbruksnæringen
 • Fagbrev innen fiskeindustri
 • God motivator, skape inspirasjon og entusiasme  
 • Selvstendig, beslutningsdyktig og strukturert 
 • Gode samarbeidsevner
 • Må beherske engelsk skriftlig og muntlig

Nice to have

We offer

Vi tilbyr

 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser, pensjon- og forsikringsordninger
 • Stilling medfører en del reisevirksomhet
 • Fast kontoradresse Trondheim